Tenester

Med utgangspunkt i skrot


Alle varer og tenester tar utgangspunkt i det dei fleste reknar for skrot, øydelagd eller utgått på dato. Det pussige er at det er mykje flott som kjem ut av dette skrotet, og vi ser at det vekker kjensler og assosiasjonar hos tilskodaren. Det vil sei at det vert ei unik oppleving for den enkelte, enten det gjeld kunstverk, dekorasjonar eller utstillingar.


Har du skrot å avsjå, ta kontakt!


Bestillingsoppdrag


Har du ein kjær, gamal ting du vil ha laga noko av? Eller treng du noko spesielt i gave eller til deg sjølv? Ta kontakt!


Dekorering/Utsmykking


Ønskjer du ei heilt unik dekorering av arrangementet ditt? Eller kanskje eit iaugefallande og unikt utstillingsvindauge? Kanskje Heilt originalt! kan hjelpe deg med det. Vi nyttar skrot som er reingjort og behandla til å lage unike dekorasjonar til bord, scene, utstillingar eller lokaler generelt.


Vi kan også vere hjelpsam med permanent utsmykking av lokaler eller bygg. Dette gjer vi i tett dialog med oppdragsgjevar.
Skrot
Kaffebord av naustgolv
To